احمد بانکی پور

درس دهم تاریخ معاصر

1 – علت گرایش رضا خان به آلمان چه بود؟

ج : بعد از جنگ اول جهانی انگلستان برای مقابله با شوروی تقویت آلمان نازی را به رهبری هیتلر مناسب می دانستند و از طرف دیگر جلو گیری از عدم گرایش آلمان به کمونیسم  لذا به ایران دستور داده شد تا مناسبات سیاسی و اقتصادی را با آلمان افزایش دهد.

ادامه مطلب: درس دهم تاریخ معاصر

درس نهم تاریخ معاصر

1 – چند ویژگی رضا شاه را نام ببرید .

ج:1- وابستگی ،2- خودکامگی ،3- ترویج ملی گرایی افراطی 4- نظامی گری 5- تضعیف  و تخریب ارزش های دینی 6- تغییر کلاه و لباس 6- کشف حجاب

2- رضا شاه پیش از رسیدن به سلطنت برای تظاهر به دینداری چه اعمالی انجام داد؟

ادامه مطلب: درس نهم تاریخ معاصر

درس هشتم تاریخ معاصر

1 – علت سقوط کابینه های ناپایدار ،سید ضیاء،قوام السلطنه ،مشیرالدوله و مستوفی الممالک چه بود ؟

ج: 1- دخالت های رضا خان ،سیاست های طراحی شده او برای رسیدن به قدرت 2- شرایط اقتصادی

2- یکی از اقدامات نظامی رضا خان برای تسلط بیشتر چه بود ؟

ج: انتقال ژندارمری به وزارت جنگ زیر نظر خود

ادامه مطلب: درس هشتم تاریخ معاصر

درس هفتم تاریخ معاصر

1  -  سیاست انگلستان در ایران بعد از خروج  انقلاب 1917 روسیه چگونه بود؟

ج: 1- ایجاد حکومت مرکزی قدرتمند زیر تسلط بریتانیا 2- ایجاد کمربند آهنین در برابر تفوذ شوروی 3- برا ی کاهش هزینه ها انحلال پلیس جنوب

2- انگلستان ابتدا برای اجرای سیاست های خود در ایران چه پیشنهادی کرد و نتیجه آن چه شد؟

ج : پیشنهاد قرار داد 1919 میان وثوق الدوله  وسرپرسی  کاکس که ایران «تحت الحمایگی » انگلستان قرار می گرفت که با مخالفت شدید و شکست رو برو شد.

ادامه مطلب: درس هفتم تاریخ معاصر

 بسمه تعالی

1 -  با فتح تهران و سقوط محمد علی شاه چه حوادثی  اتفاق افتاد؟

ج: 1- اختلاف های شدید بین طرفداران مشروطه 2- مداخله های آشکار روس و انگلیس در ایران

2- چرا پس از فتح تهران  احمد شاه دوازده ساله  انتخاب شد و نظام جمهوری مطرح نشد؟

ج: زیرا انقلابیون با نظام جمهور آشنایی نداشتند  دوم عموم مردم به نظام پادشاهی اعتقاد داشتند .  سوم: روسیه برای از دست ندادن نفوذ خود در ایران شدیدن مخالف بود  چهارم : مجلس تشکیل شده از شاهزادگان ،اعیان  بود و آنها با تغییر نظام آسیب می دیدند .

ادامه مطلب: درس ششم تاریخ معاصر

متولدین این هفته

birth.jpgبرجگاني - محمدعماد.jpgجمشيديان - علي.jpgحسني - حامد.jpgريماز - محمدصدرا.jpgشيري - محمدحسن.jpgغفارزاده - مهدي.jpgمشتاقيان مطلق - محمدحامد.jpgهادي - علي.jpg

نشانی مجتمع

نشانی دبيرستان پسرانه سادات :

آدرس : اصفهان - خ كاوه - حد فاصل پل چمران و میدان 25 آبان- جنب پل هوایی عابر پیاده كوچه ايمان (۲۶)

مديريت : جناب آقای مصطفي فتحي

تلفن:   ۳۳۴۵۱۸۷۷  - ۰۳۱

 وب سايت :http://www.sadatschool.ir

 ايميل : sadatschool@gmail.com

SadatSchool .Copyright © 2015.