از سال 1388 در ایام عید سعید غدیر، دبیرستان سادات طرحی را با عنوان «پیام آوران غدیر» اجرا نموده که با استقبال گسترده ای از سوی دانش آموزان دبیرستان همراه بوده و آثار تربیتی فراواني نیز برای آنان در پی داشته است.

در این طرح، دبیرستان بدواً اقدام به شناسایی برخی مدارس ابتدایی محروم شهر اصفهان کرده و سپس با مشارکت دانش آموزان، هدایایی از قبیل کتاب، دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی و... برای آنان تهیه و با کمک دانش آموزان دبیرستان بسته بندی می شده است. متعاقباً دانش آموزان شرکت کننده در این طرح در قالب چند گروه، هر گروه متشکل از یک مُبلّغ و دو همراه سامان دهی و جلسات توجیهی برای آنان برگزار شده است. پس از سامان دهی این گروهها، معمولاً یک یا دو روز قبل از عید سعید غدیر، این گروهها به مدارس محروم اعزام و ضمن اجرای برنامه های متنوع برای هر کلاس توسط مُبلّغ گروه، هدایای تهیه شده توسط اعضای گروه بین دانش آموزان توزیع و خاطرۀ خوشی را از این ایام برای دانش آموزان محروم رقم می زنند. لازم به ذکر است که این طرح در برخی سالها با اندکی تفاوت در نوع هدایا و کیفیت اجرای برنامه در خانۀ سالمندان، آسایشگاه جانبازان و مؤسسۀ بیماران سرطانی نیز برگزار شده است.

متولدین این هفته

birth.jpgبرجگاني - محمدعماد.jpgجمشيديان - علي.jpgحسني - حامد.jpgريماز - محمدصدرا.jpgشيري - محمدحسن.jpgغفارزاده - مهدي.jpgمشتاقيان مطلق - محمدحامد.jpgهادي - علي.jpg

نشانی مجتمع

نشانی دبيرستان پسرانه سادات :

آدرس : اصفهان - خ كاوه - حد فاصل پل چمران و میدان 25 آبان- جنب پل هوایی عابر پیاده كوچه ايمان (۲۶)

مديريت : جناب آقای مصطفي فتحي

تلفن:   ۳۳۴۵۱۸۷۷  - ۰۳۱

 وب سايت :http://www.sadatschool.ir

 ايميل : sadatschool@gmail.com

SadatSchool .Copyright © 2015.