دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

برنامه تابستانی پایه دهم

اردوی افتتاحیه پایه دهم