دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

آزمون پیشرفت تحصیلی

بودجه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم

فایل های ضمیمه :

اردوی زیارتی ، سیاحتی قم مسجد جمکران

برنامه تابستانی پایه دهم

اردوی افتتاحیه پایه دهم