دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

اطلاعیه های پایه دهم | ثبت نام تابستان پایه دهم سال تحصیلی 1400-1399

بازگشایی مدارس
1399/05/13 08:55:00
کتب پایه دهم
1398/08/13 09:10:43
المپیاد نانو
1397/12/19 08:00:23
تمدید لیگ پایا
1397/12/13 08:32:19
بودجه بندی دروس
1397/10/01 09:21:27
بازگشت به صفحه قبل...