دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

کادر اداری

سید مصطفی فتحی - مدیریت دبیرستان
محمدرضا جزی - معاونت انضباطی رسول فتاحی - روابط عمومی

علی آقاکابلی - معاونت پایه دهم

حامد عسگری فر - معاونت پایه یازدهم

احمد متین آذری - معاونت چهارم

مهدی صدری - معاونت چهارم

محمدمهدی تنباکوزاده - معاونت آموزشی

محمد پورگل افشان - معاونت فناوری

مهدی تیکنی - مشاور تحصیلی

غلامرضا کیانی - مشاور تحصیلی

سیدعلی میرعظیمی - معاونت فرهنگی

حمیدرضا اکوان - معاونت فرهنگی

حسین شیروانی - مسئول بسیج 

محمدرضا مرادزاده - امور فرهنگی

مرتضی خلیلی - معاونت اجرائی

عباس بهلولی - معاونت اجرائی

حسن نمازی - معاونت مالی

محمد خداوردیان - امور کتابخانه