دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

ثبت نام
دانش آموزان چنانچه قبلا در سامانه ثبت نام کرده اید میتوانند با کد ملی و رمز خود وارد سامانه شوید در غیراینصورت ابتدا نسبت به ثبت نام در سایت اقدام فرمایید