دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

زیست شناسی

فصل پنجم، کلیه، قسمت اول

فصل پنجم، کلیه، قسمت دوم

ترکیب شیمیایی ادرار و تنظیم آب

تنوع جانداران در دفع و تنظیم اسموزی آب

از یاخته تا گیاه و ویژگی گیاهی

فصل ششم، گفتار دوم، سامانه بافتی

فصل ششم، گفتار سوم، قسمت اول

فصل ششم، گفتار سوم، قسمت دوم

فصل هفتم، گفتار اول، تغذیه گیاهی

فصل هفتم، گفتار دوم، جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

فصل هفتم، گفتار سوم، قسمت اول

فصل هفتم، گفتار سوم، قسمت دوم

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...