دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

فیلم های آموزشی دهم

فیزیک
1399/02/18 12:46:02
منطق
1399/02/16 09:50:31
اقتصاد
1399/02/15 11:17:01
شیمی دهم
1399/02/14 11:53:55
هندسه
1399/02/13 11:30:43
زیست شناسی
1399/02/13 10:43:24
ریاضی 1
1399/02/13 09:52:03
زبان انگلیسی
1399/02/11 12:44:49
بازگشت به صفحه قبل...