دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

کادر اداری

سید مصطفی فتحی - مدیریت دبیرستان
محمدرضا جزی - معاونت انضباطی رسول فتاحی - روابط عمومی

علی آقاکابلی- معاونت پایه دهم

نویدرضا طراوت- معاونت پایه دهم

مهدی آقایی- معاونت پایه یازدهم

احسان امین الرعایا - معاونت پایه یازدهم

احمد متین آذری - معاونت دوازدهم

مهدی صدری - معاونت دوازدهم

محمدمهدی تنباکوزاده - معاونت آموزشی

محمد پورگل افشان - معاونت فناوری

مهدی تیکنی - مشاور تحصیلی

غلامرضا کیانی - مشاور تحصیلی

سیدعلی میرعظیمی - معاونت فرهنگی

حمیدرضا اکوان - معاونت مالی و پشتیبانی

حسین شیروانی - مسئول بسیج 

محمدرضا مرادزاده - امور فرهنگی

مرتضی خلیلی - معاونت اجرائی

عباس بهلولی - معاونت اجرائی

حسن نمازی - معاونت مالی

محمد خداوردیان - امور کتابخانه