دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

اطلاعیه های پایه یازدهم

صبحگاه
1399/07/28 01:10:16
بازگشایی مدارس
1399/05/13 08:55:00
گرامر درس 2 زبان
1398/10/29 07:47:43
المپیاد نانو
1397/12/19 08:00:23
تمدید لیگ پایا
1397/12/13 08:32:19
بودجه بندی دروس
1397/10/01 09:25:44
بازگشت به صفحه قبل...