دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

کادر آموزشی

خدا را شاکریم که این افتخار را داریم تا با جمعی از بهترین دبیران در راستای تعلیم و تربیت دانش آموزان همراه هستیم